De invloed van loopbaanonderbreking op de groepsverzekering

Deze zomer zijn via Koninklijk Besluit enkele bestaande vormen van thematische verloven uitgebreid. Zo zijn er nieuwe mogelijkheden voor ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof die voornamelijk de flexibele opname van deze verloven uitbreiden.

Deze nieuwe vormen van thematische verloven zitten in de lift volgens recente cijfers van het RVA en kunnen eigenlijk herleid worden tot “deeltijds werken”. Hoewel beperkt in de praktijk gaat onze speciale aandacht echter uit naar de periodes van tijdskrediet of loopbaanonderbreking aan een voltijds regime. De medewerker staat dan nog op de payroll van de werkgever maar levert gedurende deze periodes geen prestaties, en bijgevolg ontvangt hij ook geen loon meer. Wat dient dan te gebeuren met de aanvullende verzekeringen?

Een loopbaanonderbreking van één jaar om een wereldreis te maken is uiteraard niet hetzelfde dan een palliatief verlof van een maand om je moeder te begeleiden bij haar levenseinde.

In eerste instantie moeten de wettelijke mogelijkheden onderzocht worden die het behoud van de risicodekkingen toelaten tijdens bepaalde periodes van loopbaanonderbreking. Nadien moeten uw wensen getoetst worden aan de mogelijkheden om daarna de uiteindelijke voorwaarden voor continuïteit van dekking te definiëren in de polissen ten einde de gelijke behandeling van uw personeelsleden te waarborgen en mogelijke discriminaties te vermijden. Hou hierbij ook rekening met de deeltijdse onderbrekers die meestal slechts verzekerd zijn volgens hun werkregime.

Wij raden ook aan om de algemene voorwaarden van uw polissen te checken met betrekking tot loopbaanonderbreking. In de meeste gevallen worden de dekkingen onmiddellijk geschorst bij de (tijdelijke) stopzetting van de premiebetaling maar in sommige polissen blijft de dekking gedurende een periode behouden.  In bepaalde polissen gewaarborgd inkomen wordt bijvoorbeeld de dekking behouden gedurende de loopbaanonderbreking indien het personeelslid recht heeft op een onderbrekingsvergoeding, maar de uitkeringen starten slechts na afloop van de gevraagde periode van tijdskrediet wanneer het personeelslid normalerwijze opnieuw zou komen werken.

Concreet kan bijvoorbeeld ook de hospitalisatieverzekering blijven doorlopen tot een maximumperiode van 1 jaar afwezigheid of de premies overlijden doorbetaald worden tot een maximumperiode van 3 maanden. Dit dient echter steeds afgestemd te worden met de verzekeraar en wordt best geformaliseerd in de polis om onaangename verrassingen te voorkomen.

Het is dus belangrijk als werkgever even stil te staan bij de continuïteit van de aangeboden polissen bij steeds vaker voorkomende periodes van loopbaanonderbreking. Zodra er duidelijkheid bestaat in welke gevallen en voor welke periodes u de dekkingen wenst te behouden, en uw polissen overeenkomstig aangepast zijn, kan uw personeel dan ook voldoende geïnformeerd worden over de gevolgen van hun loopbaanonderbreking. Indien nodig en gewenst kunnen zij dan zelf een individuele verzekering zoeken om het verlies van bepaalde dekkingen op te vangen.