Diensten

 • Waarom employee benefits?

  Employee Benefits zijn extralegale voordelen voor bedrijfsleiders en werknemers. Ze maken deel uit van het totale salarispakket en zijn ideaal om talentrijke medewerkers aan het bedrijf te binden en om de beste kandidaten aan te trekken.
  Bovendien kunnen Employee Benefits de fiscaliteit van het totale salarispakket verbeteren en verhogen ze de economische zekerheid van zowel werknemers als zelfstandigen.

   

 • Waarom actuarieel advies?

  Fusies, overnames, joint-ventures, het bedrijfsleven hernieuwt regelmatig zijn samenwerkingsvormen. Vaak worden de bestaande pensioenverplichtingen ten gunstige van de werknemers onderschat of gewoon niet geschat. Deze soms belangrijke verplichtingen worden best op voorhand geanalyseerd en zo nodig meegenomen in de “due diligence” procedure.

  Ook voor een bestaand pensioenplan is een analyse van de kostenevolutie in de tijd geen overbodige luxe voor uw budget. Al dan niet verplicht volgens IAS 19/ IRFS bieden correcte, onafhankelijke cijfers de basis voor de juiste beslissingen!

 • Wat kan Simplex voor mij doen?

  Wij staan u onder andere bij met:

  • Het ontwerpen van uw bedrijfsgebonden pensioenplannen inclusief de voorzieningen bij overlijden, ziekte, (arbeids)ongeval en hospitalisatie.
    
  • De individuele analyse van wettelijke voordelen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen, de vergelijking met het statuut van loontrekkende en de mogelijke opvang van de verschillen.
    
  • De doorlichting van uw employee-benefitsplan en de inhoudelijke en financiële toetsing aan de huidige marktevoluties.
    
  • Een vergelijkend onderzoek van leveranciers die benefits aanbieden en beheren.
    
  • De actuariële analyse van de financieringsmethode en –toestand van het pensioenplan.
    
  • De optimalisatie en uitvoering van de administratieve beheerstaken en –processen.
    
  • Het ontwikkelen van software-tools voor een efficiënt beheer van uw pensioenplan.
    
  • Actuariële studies van alle personeelsbeloningen in het kader van fusies/overnames en bij IAS19/IFRS-verplichtingen.
    
  • Het volledige communicatieproces: zoals het ontwerpen van individuele informatiefiches en brochures, vormingssessies voor de verantwoordelijken en beheerders van uw employee benefits en/of voor uw werknemers.
    
  • Het bepalen van de pensioenreserves in het kader van overnames en fusies om een correcte financiële overeenkomst te maken.
    
  • Het plannen van (vervroegde) pensioenen; collectief of individueel.
    
  • Het afdekken van persoonlijke en geldelijke risico’s bij bestuurders en de bescherming van hun ondernemingsgoederen via de gepaste verzekeringen.

   

  .

 • Waarom Simplex?

  Elke onderneming heeft zijn eigen cultuur met zijn specifieke sociale verhoudingen en “human resources”-strategie. Daarom zoeken we samen met u de beste oplossing voor uw onderneming, uw medewerkers en uzelf.

  Wij benaderen de opdracht stapsgewijs door naar u te luisteren, uw behoeften te situeren, te analyseren en mogelijke antwoorden te bieden op uw vragen. Onze output is uw input en omgekeerd. Verdere begeleiding en advies gebeurt in samenspraak en uitsluitend in functie van uw ondernemingsbehoeften. Door deze nauwe samenwerking streven wij naar wederzijds vertrouwen en samenwerking op lange termijn.

  Wij garanderen u maatwerk en een onafhankelijk advies waarbij transparantie en verstaanbaarheid centraal staan!