Nieuwsbrief

 • Nieuwsbrief 27 - december 2021

  Welke beleggingsstrategie voor groepsverzekeringen?

  De Nationale Bank voorspelt een inflatie van ongeveer 5% in 2022. De verwachting is wel dat dit hoge percentage opnieuw zal afnemen wanneer de energieprijzen normaliseren en de wereldwijde vraag- en aanbodcurves beter op elkaar afgestemd raken. Door de snelle heropleving van de economie na eerste...Lees meer
 • Nieuwsbrief 26 - november 2019

  De invloed van loopbaanonderbreking op de groepsverzekering

  Deze zomer zijn via Koninklijk Besluit enkele bestaande vormen van thematische verloven uitgebreid. Zo zijn er nieuwe mogelijkheden voor ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof die voornamelijk de flexibele opname van deze verloven uitbreiden. Deze nieuwe vormen van thematische...Lees meer
 • Nieuwsbrief 25 - juni 2019

  Het 'nieuwe werken', ook de wet op de Arbeidsongevallen evolueert.

  De voorbije decennia is onze manier van werken geëvolueerd naar een meer plaats- en tijdsonafhankelijke arbeid . We hoeven bijv. niet meer steeds aanwezig te zijn op kantoor en vullen door gebruik van de nieuwe IT-tools onze werkuren anders in. Zo heeft het telewerk en thuiswerk in veel bedrijven...Lees meer
 • Nieuwsbrief 24 - juli 2018

  Gewijzigde spelregels inzake aanvullende pensioenrechten

  De spelregels betreffende het verwerven, behouden en opnemen van aanvullende pensioenreserves, worden momenteel geregeld via de WAP (Wet op de Aanvullende Pensioenen) van 2004. Echter, in april 2014 heeft het Europees Parlement een richtlijn gestemd met als doel de mobiliteit van werknemers...Lees meer
 • Nieuwsbrief 23 - april 2017

  Sectorale forfaits omzetting in een verzekeringspremie?

  In het kader van de paritaire onderhandelingen worden regelmatig forfaitaire premies toegekend vanuit de sector die de werkgever meestal kan omzetten naar een gelijkwaardig alternatief voordeel . Wellicht biedt de sector in deze overeenkomst de mogelijkheid deze som als een premie te storten ter...Lees meer
 • Nieuwsbrief 22 - september 2016

  Wanneer kan het aanvullend pensioen worden opgenomen?

  Om de stijgende pensioenlasten omwille van de vergrijzing van de bevolking af te remmen, neemt de regering verschillende maatregelen om de vervroegde (brug) pensionering af te remmen. Vanaf 2019 is wettelijk pensioen ten vroegste mogelijk vanaf 63 jaar indien een minimale loopbaan van 42 jaar...Lees meer
 • Nieuwsbrief 21 - juni 2015

  Ben ik verzekerd tegen burn-out?

  De voorbije weken, maanden is de term burn-out niet uit de media weg te slaan. Tal van seminaries, artikels en interviews zijn de revue gepasseerd. De term googelen levert maar liefst 112.000.000 hits op. Maar wat met de financiële kant van de zaak? Zijn wij, zowel in hoofde van werkgever als van...Lees meer
 • Nieuwsbrief 20 - oktober 2014

  DB2P verzamelt alle gegevens over de aanvullende pensioenen in België

  De databank tweede pijler (DB2P) is als uitgebreide gegevensbank uiteraard een sterk controlemiddel voor de overheid om de correcte toepassing van fiscale en parafiscale belastingen te controleren ( oa 8.86% RSZ bijdrage en begrenzing 80% regel). Via deze tool krijgen de beleidsmakers echter ook...Lees meer
 • Nieuwsbrief 19 - november 2013

  De kostprijs van een pensioenplan

  In de huidige concurrentiële marktomgeving en financieel harde tijden krijgen meer en meer privé-organisaties en overheidsinstellingen het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Deze moeilijke omstandigheden maken forse besparingen en herstructureringen vaak noodzakelijk om te kunnen...Lees meer
 • Nieuwsbrief 18 - september 2012

  De Nieuwe Programmawet

  Net voor de vakantieperiode is de zogenaamde Programmawet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voorziet verschillende nieuwe bepalingen voor de aanvullende pensioenen uit de tweede pijler. Hoewel de exacte uitvoeringsmodaliteiten nog niet volledig gekend zijn, wensen wij u via deze...Lees meer

Pagina's