Actueel

 • Een voortzetting gewaarborgd inkomen bij uitdiensttreding?

  Ondertussen is iedereen vertrouwd met de individuele voortzetting van een collectieve hospitalisatieverzekering die mogelijk gemaakt werd door de Wet...Lees meer
 • Fiscale maxima 2019

  Het heeft even geduurd eer alle instanties de nieuwe cijfers hebben bevestigd. Hierbij een overzicht van de nieuwe fiscale maxima en plafonds die van...Lees meer
 • Het VAPW, een lege doos?

  Er staat weer een nieuw pensioenvehikel in de steigers voor de opbouw van een aanvullend pensioen in de tweede pijler via een werkgever. Na de...Lees meer
 • Le nouveau POZ est arrivé !

  Er is al veel inkt over gevloeid en we hebben er lang op moeten wachten maar de wettekst rond de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is op...Lees meer
 • Fiscale maxima 2018

  Een nieuw jaar betekent nieuwe cijfers. Naar jaarlijkse gewoonte vermelden we de belangrijkste fiscale (plafond)bedragen op onze website als...Lees meer
 • Opgelet! Een wijziging van personeelscategorie is niet zo onschuldig.

  Vaak bestaan er verschillende pensioentoezeggingen voor verschillende personeelscategorieën (arbeider, bediende, kader, …) van één onderneming of een...Lees meer
 • Meer pensioen na de zomer?

  Goed nieuws voor de laagste pensioenen in ons land. Op 13 juli werden de teksten goedgekeurd omtrent de verhoging met 1,9% van het wettelijk...Lees meer
 • Fiscale maxima 2017

  Het is weer die tijd van het jaar om op onze website de nieuwe fiscale maxima en plafonds die van belang zijn voor de wettelijke pensioenen, de...Lees meer
 • Mypension.be

  Sinterklaas bracht deze week niet alleen lekkers, maar verraste ons tevens met de openstelling van de databank 2de pijler voor de (brave) burger! Op...Lees meer
 • De herintrede van de medische index

  Sedert 1 juli 2016 hebben de aanbieders van hospitalisatie- en ziekteverzekeringen (opnieuw) de mogelijkheid om zowel premies, franchises en...Lees meer
 • Verlaging maximale garantie levensverzekeringen

  Wie ziet nog het bos door de bomen? Nu de wet van 18 december 2015 het minimumrendement dat een werkgever moet garanderen op de pensioenpremies als...Lees meer
 • Fiscale maxima 2016

  Naar jaarlijkse gewoonte publiceren wij op onze website de nieuwe fiscale maxima en plafonds die van belang zijn voor de wettelijke pensioenen, de...Lees meer
 • Verzekerd bij terreur?

  Sedert 1 mei 2008 is terrorisme in een aantal verzekeringen in België een verplichte dekking. Het is niet verbazingwekkend dat deze verplichting zich...Lees meer
 • Wijziging minimale werkgeversgarantie

  De sociale partners hebben recent een akkoord gesloten over de aanpassing van de minimale werkgeversgaranties in aanvullende pensioenplannen. Vanaf...Lees meer
 • Uitstel nieuwe berekening Wyninckx-bijdrage

  De nieuwe programmawet van 2012, uitvoerig beschreven in onze nieuwsbrief 20 van oktober 2014, voerde een bijzondere bijdrage van 1,5% in voor hoge...Lees meer
 • Werken na pensioen: versoepeling regels voor zelfstandigen

  Sommige gepensioneerde zelfstandigen kunnen blijkbaar de vele vrije tijd toch niet zo makkelijk invullen en gaan terug aan de slag, anderen zetten...Lees meer
 • Fiscale maxima 2015

  Bij het begin van een nieuw jaar hoort ook de update van de cijfers. We beperken ons tot fiscale maxima en plafonds van belang voor de wettelijke en...Lees meer
 • Nieuwe brochure groepsverzekering

  Op 3 december heeft de beroepsvereniging van de verzekeringsmaatschappijen Assuralia de brochure “De Groepsverzekering, sparen voor later via het...Lees meer
 • Apothekerskosten vlotter terugbetaald in 2015.

  Goed nieuws voor wie via een hospitalisatieverzekering ook de geneesmiddelen en andere farmaceutische producten van buiten de ziekenhuisopname krijgt...Lees meer
 • DOSZ wordt DIBISS

  De Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) staat in voor de sociale zekerheid van onderdanen van een lidstaat van de EER of Zwitserland en die...Lees meer

Pagina's