Nieuwsbrief

 • Nieuwsbrief 17 - juni 2011

  Nieuwe evoluties in polissen aanvullende gezondheidszorg

  Vele landgenoten hebben het gevoel dat het dieptepunt van de crisis voorbij is en dat onze economie opnieuw aantrekt met betere resultaten dan de meeste andere landen van de Eurozone. We beseffen nog wel dat een bijkomende besparingsronde noodzakelijk zal zijn maar de initiële bedragen van 22 à 23...Lees meer
 • Nieuwsbrief 16 - oktober 2010

  Pensioenplannen op basis van variabele bonussen

  Het is algemeen geweten dat de fiscale en parafiscale druk op de lonen in België tot de hoogste van de wereld behoort. Dit wordt elk jaar schrijnend duidelijk bij de uitkering van de variabele bonussen. Vaak zijn variabele prestatiegebonden vergoedingen immers beperkt tot kader- en directieleden...Lees meer
 • Nieuwsbrief 15 - februari 2010

  Daenen-Van Havermaet Employee Benefits wordt SIMPLEX EMPLOYEE BENEFITS!

  Stilstaan is achteruitgaan . Een boutade die zeker geldt in de bedrijfswereld. Marktevoluties stuwen een onderneming in een bepaalde richting en sommige koerswijzigingen dringen zich op om in de toekomst dezelfde dynamische groei aan te houden. Ook Daenen-Van Havermaet Employee Benefits ontsnapt...Lees meer
 • Nieuwsbrief 14 - november 2009

  Wanneer kunnen pensioenkapitalen worden vereffend ?

  Op 31 december 2009 loopt een belangrijke overgangsbepaling van de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) ten einde. De pensioenplannen van loontrekkende personeelsleden kunnen vanaf 2010 ten vroegste vereffend worden vanaf 60 jaar. Tot einde 2009 kunnen deze pensioenplannen, indien ze afgesloten...Lees meer
 • Nieuwsbrief 13 - april 2009

  De impact van de financiële en economische crisis op de pensioenverplichtingen (vervolg)

  In onze vorige nieuwsbrief, aan het begin van de financiële crisis, schetsten wij de mogelijke gevolgen en risico’s betreffende de opgebouwde pensioenreserves van een aanvullend pensioenplan. Afhankelijk van de gekozen beleggingswijze (tak 21 met intrestgarantie of tak 23 zonder enige...Lees meer
 • Nieuwsbrief 12 - oktober 2008

  De impact van de financiële crisis op de pensioenverplichtingen

  Sedert enkele maanden zijn de financiële markten in vrije val. Aanvankelijk stonden voornamelijk de bankaandelen onder zware druk maar na verloop van tijd veralgemeenden de koersdalingen zich tot alle sectoren. Om het vertrouwen te herstellen en de kredietverlening op peil te houden nemen...Lees meer
 • Nieuwsbrief 11 - september 2008

  Post-Employment benefits in de boekhouding

  Bij de meeste ondernemingen is het domein van de “sociale verplichtingen” of post-employment benefits de verantwoordelijkheid van ofwel de financiële ofwel de HR-directie. Het verhaal rond deze “personeelsbeloningen” in het kader van de International Financial Reporting Standards (IFRS) toont...Lees meer
 • Nieuwsbrief 10 - oktober 2007

  De collectieve hospitalisatiepolis: gevolgen van de nieuwe wet

  De Wet van 20 juli 2007 aangaande de private ziekteverzekeringsovereenkomsten is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus laatstleden. Deze Wet brengt belangrijke wijzigingen voor zowel individuele ziekteverzekeringen als collectieve polissen. In deze nieuwsbrief analyseren we vooral...Lees meer
 • Nieuwsbrief 9 - april 2007

  Aanmoedigingen tot langer werken

  De vergrijzing van de bevolking zal op korte termijn leiden tot een belangrijke toename van de pensioenuitkeringen. Om het begrotingsevenwicht te kunnen behouden, of liever nog een begrotingsoverschot te realiseren ten einde de belangrijke staatsschuld af te bouwen, dienen de wettelijke...Lees meer
 • Nieuwsbrief 7 - september 2006

  Pensioenverplichtingen bij fusies en overnames

  De economische conjunctuur kent na een moeilijke periode een heropleving. Na jaren van herstructureren, rationaliseren en besparen nemen de bedrijfswinsten opnieuw toe waardoor verschillende bedrijven een stevige ‘oorlogskas’ opgebouwd hebben aan liquide middelen. Om het marktaandeel te vergroten...Lees meer

Pagina's