Daenen-Van Havermaet Employee Benefits wordt SIMPLEX EMPLOYEE BENEFITS!

Stilstaan is achteruitgaan. Een boutade die zeker geldt in de bedrijfswereld. Marktevoluties stuwen een onderneming in een bepaalde richting en sommige koerswijzigingen dringen zich op om in de toekomst dezelfde dynamische groei aan te houden. Ook Daenen-Van Havermaet Employee Benefits ontsnapt niet aan dit fenomeen.

Om onze dienstverlening bijkomend te verbeteren en te verruimen, voorzien wij vanaf nu ook de mogelijkheid om op basis van  commissielonen samen te werken. Dit betekent concreet dat wij blijven optreden als onafhankelijk consultant maar dat u, als klant, de keuze heeft in de wijze waarop u ons vergoedt voor onze prestaties : ofwel kiest u voor een fee per gepresteerd uurloon, zoals voorheen,  ofwel opteert u voor een commissieloon waar onze vergoeding begrepen zit in de betaalde verzekeringspremies. Ongeacht uw keuze blijven wij garant staan voor transparantie en de correcte prijs voor de aangeboden dienstverlening.

Daarnaast wordt onze bestaande dienstverlening ook uitgebreid naar de arbeidsongevallenverzekering en aanverwante persoonsverzekeringen. Vanaf heden adviseren wij u dus op een onafhankelijke wijze voor alle persoonsgebonden verzekeringen : extra-legale pensioenen, overlijdensdekkingen, gewaarborgd inkomen of invaliditeitsuitkeringen, ongevallenverzekeringen en tussenkomsten bij hospitalisatie of langdurige ziekte. Een meer gedetailleerde beschrijving van onze diensten vindt u op onze website.

Door de vermelde wijzigingen is de huidige joint-venture structuur met de groep Van Havermaet Groenweghe echter niet langer mogelijk. Het makelaarschap is namelijk deontologisch niet verenigbaar met het beroep van accountants. Niettemin behouden wij een preferente samenwerking om onze gezamenlijke klanten de best mogelijke service te verlenen.

Praktisch betekent dit een nieuwe naam, een nieuw adres en nieuwe contactgegevens!

In overeenstemming met onze ambitie om de vaak complexe materie van pensioenplanning op een simpele en transparante manier te brengen, kozen wij voor de naam SIMPLEX Employee Benefits.

Vanaf dinsdag 23 februari 2010 zijn wij bereikbaar op volgende locatie:

Research Center Hasselt, RCH2
Kempische Steenweg 305/10
B- 3500 Hasselt
tel: +32 11 279 180     
fax: +32 11 279 189

Het ondernemingsnummer van Simplex Employee Benefits blijft behouden, zo ook de adres- en contactgegevens van het kantoor in Herent.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben bij deze wijziging, laat het ons dan weten!

Wij zijn ervan overtuigd dat wij een stap in de goeie, voorwaartse richting hebben gezet en dat wij u in de toekomst nog beter van dienst zullen zijn.