Verzekerd bij terreur?

Sedert 1 mei 2008 is terrorisme in een aantal verzekeringen in België een verplichte dekking. Het is niet verbazingwekkend dat deze verplichting zich vooral situeert in de persoonsgebonden verzekeringen die enkel lichamelijke schade waarborgen zoals arbeidsongevallen, medische kosten, ongevallen-  en levensverzekeringen. Eigen stoffelijke schade is verzekerd in het kader van de eenvoudige brandverzekeringen. Tenslotte is ook de schade t.a.v. derden door terrorisme via de verplichte autoverzekering en de verplichte dekking “brand & ontploffing” gedekt.

In vernoemde verzekeringen staat expliciet vermeld dat terrorisme een verzekerd risico is. In alle andere verzekeringen is dit ook het geval tenzij het uitdrukkelijk is uitgesloten in de algemene voorwaarden. Zo zijn bijvoorbeeld de mutualiteiten niet verplicht terrorisme op te nemen in hun hospitalisatiepolissen en kan dit worden uitgesloten in de algemene voorwaarden.

Ondanks een verplichte dekking, kunnen verzekeraars schade veroorzaakt door nucleaire wapens toch uitsluiten van de dekking terrorisme. Deze uitsluiting moet uitdrukkelijk zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. De praktijk leert dat dit voorkomt.

Iemand die schade lijdt door terrorisme en geen enkele vergoeding krijgt van de dader of een verzekeraar, kan beroep doen op het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Deze tussenkomst is evenwel beperkt tot 62.000 euro tenzij er bij KB wordt besloten dit bedrag op te trekken.

Het spreekt voor zich dat deze bepalingen niet van toepassing zijn voor zover je zelf actief deelneemt aan de oproer of de gewelddaden, conform de uitsluitingen in de meeste polisvoorwaarden. Bevindt u zich in het buitenland op het moment van een terroristische aanval, is er eveneens dekking tenzij het een land is dit zich in staat van (burger)oorlog. In geval van zakenreizen of vakantie naar deze “gevoelige” landen, raden wij aan steeds de verzekeraar in kwestie te bevragen of in te lichten.