Uitstel nieuwe berekening Wyninckx-bijdrage

De nieuwe programmawet van 2012, uitvoerig beschreven in onze nieuwsbrief 20 van oktober 2014, voerde een bijzondere bijdrage van 1,5% in voor hoge pensioenen. Deze Wyninckx-bijdrage zou tot 1 januari 2016 worden berekend op het gedeelte van de pensioenpremie dat de grens van 31.212 euro (2015) overschrijdt. Daarna zou een nieuwe berekeningsmethode volgen in functie van het totale pensioenbedrag: het aanvullend pensioen + het wettelijk pensioen. Bij het overschrijden van een bepaalde pensioendrempel (het maximale ambtenarenpensioen) wordt de bijzondere bijdrage berekend op dat gedeelte van de pensioenpremies.

Gezien de complexiteit van de berekening en het feit dat Sigedis nog niet over alle nodige informatie beschikt, maakt dat deze werkwijze wordt uitgesteld naar 1 januari 2017.