Nieuwe brochure groepsverzekering

Op 3 december heeft de beroepsvereniging van de verzekeringsmaatschappijen Assuralia de brochure “De Groepsverzekering, sparen voor later via het werk” voorgesteld. De term groepsverzekering is ondertussen goed gekend onder de werknemers, maar niet iedereen en vooral de jonge werknemer beseft hoe belangrijk dit extra-legaal voordeel is. Maar liefst 75% van de loontrekkenden genieten vandaag van een tweedepijlerpensioen.

Waar vroeger enkel vraag was naar “hospitalisatieverzekering” door een jonge werknemer tijdens het sollicitatiegesprek, voegt men er momenteel in één adem ook de groepsverzekering toe. De verschillen tussen de pensioenplannen van werkgevers is echter nog moeilijk te vatten omdat men de werking er nog niet genoeg van kent. Jonge mensen hebben in die fase van hun leven veelal nood aan “cash” en verkiezen vaak de auto, tablet of smartphone boven een goed pensioenplan. De bedoeling van Assuralia is nu net via deze brochure de werking van de groepsverzekering toe te lichten aan het groot publiek.

De geïnteresseerden kunnen deze brochure downloaden via deze link.

 

Bron: persbericht Assuralia 3 december 2014