Actueel

 • De herintrede van de medische index

  Sedert 1 juli 2016 hebben de aanbieders van hospitalisatie- en ziekteverzekeringen (opnieuw) de mogelijkheid om zowel premies, franchises en...Lees meer
 • Verlaging maximale garantie levensverzekeringen

  Wie ziet nog het bos door de bomen? Nu de wet van 18 december 2015 het minimumrendement dat een werkgever moet garanderen op de pensioenpremies als...Lees meer
 • Fiscale maxima 2016

  Naar jaarlijkse gewoonte publiceren wij op onze website de nieuwe fiscale maxima en plafonds die van belang zijn voor de wettelijke pensioenen, de...Lees meer
 • Verzekerd bij terreur?

  Sedert 1 mei 2008 is terrorisme in een aantal verzekeringen in België een verplichte dekking. Het is niet verbazingwekkend dat deze verplichting zich...Lees meer
 • Wijziging minimale werkgeversgarantie

  De sociale partners hebben recent een akkoord gesloten over de aanpassing van de minimale werkgeversgaranties in aanvullende pensioenplannen. Vanaf...Lees meer
 • Uitstel nieuwe berekening Wyninckx-bijdrage

  De nieuwe programmawet van 2012, uitvoerig beschreven in onze nieuwsbrief 20 van oktober 2014, voerde een bijzondere bijdrage van 1,5% in voor hoge...Lees meer
 • Werken na pensioen: versoepeling regels voor zelfstandigen

  Sommige gepensioneerde zelfstandigen kunnen blijkbaar de vele vrije tijd toch niet zo makkelijk invullen en gaan terug aan de slag, anderen zetten...Lees meer
 • Fiscale maxima 2015

  Bij het begin van een nieuw jaar hoort ook de update van de cijfers. We beperken ons tot fiscale maxima en plafonds van belang voor de wettelijke en...Lees meer
 • Nieuwe brochure groepsverzekering

  Op 3 december heeft de beroepsvereniging van de verzekeringsmaatschappijen Assuralia de brochure “De Groepsverzekering, sparen voor later via het...Lees meer
 • Apothekerskosten vlotter terugbetaald in 2015.

  Goed nieuws voor wie via een hospitalisatieverzekering ook de geneesmiddelen en andere farmaceutische producten van buiten de ziekenhuisopname krijgt...Lees meer
 • DOSZ wordt DIBISS

  De Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) staat in voor de sociale zekerheid van onderdanen van een lidstaat van de EER of Zwitserland en die...Lees meer
 • Simplex in VOKA's Ondernemers

  In de editie januari-februari van het magazine Ondernemers van VOKA Leuven, staat Simplex Employee Benefits als bedrijf in de kijker . Wie het...Lees meer
 • Arbeidsrechtbank bevoegd.

  Op dit ogenblik zijn verschillende rechtbanken bevoegd voor de geschillen over aanvullende pensioenen. Afhankelijk van de betrokken partijen is ofwel...Lees meer
 • Gelijkschakeling aanvullende pensioenplannen

  In het kader van het eenheidsstatuut is ook “de laatste struikelblok” volgens Minister van Pensioenen De Croo, uit de weg geruimd. Het sociaal...Lees meer
 • Simplex vernieuwde website

  Op de valreep brengen wij u nog via deze nieuwe weg onze allerbeste nieuwjaarswensen over! We hebben niet stilgezeten, in 2014 zal u kunnen genieten...Lees meer
 • Geen leeftijdsgrens CM-Hospitaalplan

  De Christelijke Mutualiteit (CM) heeft voor de aansluiting aan haar “Hospitaalplan” de leeftijdsgrens afgeschaft. Dit betekent dat ook 65-plussers...Lees meer
 • Fiscale maxima 2014

  Bij het begin van een nieuw jaar, horen ook enkele nieuwe cijfers. We beperken ons tot fiscale maxima en plafonds van belang voor de wettelijke en...Lees meer

Pagina's